Volum 36  Núm. 5  2024
Articles especials
Desembre de 2018
Desmuntant Mites: La sensibilització al “GRUP PARA” contraindica l´administració de fàrmacs i productes que el contenen

Gustavo Perdomo, Teresa Dordal Culla, Ingrid Johanna Gil, Nora Hernández, Estrella Llamas, Paula Ribó, Blanca Andrés, Victoria Cardona, Olga Esteso, Núria Moreno, Ramon Lleonart Bellfill.

Resum

El terme “para-” fa referència a la substitució d’un hidrogen per una altra molècula en la posició del C4 d’un anell aromàtic benzènic. S’anomena “grup para” totes aquelles substàncies que en la seva estructura contenen un anell benzènic amb un grup amino en posició “para”. Existeix la creença de què unes proves epicutànies (“pegats”) positives a algun producte inclòs en l’anomenat grup “para” de la bateria de contactants estàndard (anestèsics locals de tipus èster , parabens, parafenilendiamina , isopropil-parafenilendiamina ) contraindiquen l’administració per via sistèmica de fàrmacs que contenen aquesta estructura en la seva molècula com ara sulfamides, celecoxib o paracetamol. No obstant, aquesta hipòtesi no s’ha pogut comprovar.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss5/8

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up