Volum 38  Núm. 3  2024
Articles especials
Octubre de 2020
Desmuntant mites: Els anestèsics locals són responsables de moltes reaccions al·lèrgiques

Nora Hernández, Paula Ribó, Maria Rueda, Blanca Andrés, Victoria Cardona, Teresa Dordal Culla, Olga Esteso, Johana Gil-Serrano, Ramon Lleonart Bellfill.

Resum

Les reaccions adverses per un anestèsic local són freqüents i motiu habitual de consulta mèdica. Ara bé, l´existència d´una autèntica al·lèrgia als anestèsics locals és excepcional. Es considera que de totes les reaccions adverses que es produeixen després de l´administració d´un anestèsic local, menys de l´1% són degudes a una autèntica hipersensibilitat. Així doncs, hi ha un sobrediagnòstic d’al·lèrgia als anestèsics locals, fonamentalment perquè s’etiqueta d’al·lèrgia qualsevol reacció adversa que es produeix per aquests fàrmacs.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol38/iss3/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up