Volum 39  Núm. 4  2024
Articles especials
Octubre de 2021
L´adrenalina és un fàrmac molt perillós

Victoria Cardona, Blanca Andrés, Paula Ribó, Silvia Irene Corrales, Cinthia de la Cruz, Olga Esteso, Diana Garnica, Manuel Gómez, Nora Hernández, Jaume Martí, Gustavo Molina, Maria José Paniagua, Maria Rueda, Maria Teresa Dordal.

Resum

L’adrenalina intramuscular es considera el fàrmac d’elecció i de primera línia en el tractament de l’anafilaxi. Tanmateix, és conegut que pot induir efectes adversos i, per això, professionals sanitaris i pacients poden ser reticents a utilitzar-la fins i tot quan està indicada. S’ha demostrat que, en l’anafilaxi, l’adrenalina intramuscular a les dosis indicades és un fàrmac segur, ja que la majoria dels efectes adversos són lleus i transitoris. L’edat avançada, les malalties cardiovasculars, les dosis elevades i l’administració per via intravenosa s’han associat a efectes adversos més greus. 

http://www.butlleti.cat/ca/Vol39/iss4/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up