Volum 42  Núm. 2  2024
Articles especials
Juliol de 2024
Comparativa entre la Guia d’HTA de la CAMFiC (2021) i la de la Societat Europea d’HTA (2023): de les recomanacions d’experts a la pràctica clínica diària

Mariano de la Figuera von Wichman, Joan Torras Borrell, Oriol Rebagliato Nadal, Mència Benítez Camps, Beatriz Arnal López, Jordi Rosinach Bonet, Melània Priego Artero, Maria Cecilia Salgueiro, Mar Serrat Costa, Laura Camps Vilà, Carles Albaladejo Blanco, Nuria Soldevila Bacardit, Mireia Gibrat Pineda, Ernest Vinyoles Bargallo, Gabriel Coll Tuero, Maria Antònia Vila Coll.

Resum

Amb l’aparició de les noves guies de l’European Society of Hypertension (ESH) de 2023, el grup de treball en HTA de la CAMFiC va veure la necessitat de revisar la guia de la CAMFiC de 2021 per identificar les diferències més destacades entre aquest document i l’europeu de 2023. Alguns canvis a destacar serien el nou concepte de la hipertensió diastòlica aïllada o la recomanació d’abstinència total enòlica i els nous objectius de control en malaltia renal crònica. En ambdues guies es reflecteix una oportunitat cap a un nou model de relació assistencial per incloure la no presencialitat, els altres rols professionals del sistema sanitari i les noves tecnologies. Els capítols específics del maneig de la HTA en situacions especials com el pacient VIH, la salut mental i la incontinència urinària és un punt fort de la guia de la CAMFiC, però l’ESH inclou un apartat sobre la transsexualitat molt recomanable.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol42/iss2/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up