Volum 42  Núm. 2  2024
Casos clínics
Maig de 2024
Signes d’alarma en dolor lumbar

Merce Folguera Blasco, Xavi Marti Sureda, Bernat de Pablo Márquez.

Resum

El dolor lumbar inespecífic és un motiu de consulta freqüent a tots els nivells assistencials. Tot i que en la majoria dels casos la causa és degenerativa o per sobreús, cal tenir en compte els signes d’alarma que ens poden fer pensar en patologia orgànica greu. Una bona anamnesi i una exploració física completa ens poden dur al diagnòstic de sospita.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol42/iss2/autors.aspx

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up