Volum 29  Núm. 1  2024
Casos clínics
Març de 2011
Apendagitis epiploica primària

Gisela Solsona Tomàs, Carles Albaladejo Blanco.

Resum

L´apendagitis epiploica consisteix en la inflamació dels apèndixs epiploics del teixit adipós del colon, com a conseqüència de la seva torsió o de la trombosi de la vena de drenatge. Es pot manifestar amb dolor a qualsevol localització de l’abdomen, encara que preferentment es focalitza a fossa ilíaca esquerra. El seu tractament es conservador i té un pronòstic excel·lent; per aquest motiu, malgrat ésser una entitat relativament infreqüent, cal tenir-la present dins del diagnòstic diferencial del dolor abdominal agut, ja que pot condicionar l’actitud terapèutica posterior.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol29/iss1/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up