Volum 29  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Maig de 2011
Malalties, medicaments i risc de lesions per trànsit: resultats preliminars de l’estudi LESIONAT

Daniel Prieto Alambra, Nuria Soldevila Bacardit, Susana Valiente Hernandez, Elena Briones Carrio, Carlos Martín Cantera.

Resum

Objectius Les lesions per trànsit (LT) suposen un gran problema de salut pública, i són, en part, evitables. Objectiu principal: estudiar la distribució de les malalties cròniques i consum de fàrmacs relacionats amb el risc de patir una LT. Objectiu secundari: determinar la relació entre aquests factors i l’antecedent de LT l’any previ. Material i mètodes Disseny: descriptiu, observacional, transversal, multicèntric. Població: conductors, =16 anys d’edat, visitats i amb història als centres d’Atenció Primària participants. Analitzem els 1,039 pacients inicialment inclosos. Anàlisi estadístic: Per analitzar la distribució dels factors de risc, es presenten en nombre i percentatge. Per estudiar la relació entre aquests i l’antecedent de LT s’utilitza la regressió logística, ajustant per edat, gènere i hores de conducció/setmana. Resultats El nombre de pacients que prenen =1 medicació de risc és de 988 (95,1%). Un 19,2% dels pacients (200) en prenen de forma crònica 3 o més. Paralel·lament, 531 (51,1%) participants patien alguna patologia de risc. Els pacients amb alguna patologia crònica tenen un risc incrementat (no significatiu) de LT (OR ajustat 1,28 <0,83-1,96>; p-val 0,26), i de LT amb atenció mèdica (OR ajustat 1,31 <0,73-2,33>; p-val 0,36). Mostrem també un increment de risc no significatiu associat a l’ús de medicacions cròniques, tant per LT (OR ajustat 1,41 <0,88-2,26>; p-val 0,15) com per LT amb atenció mèdica (OR ajustat 1,53 <0,80-2,91>; p-val 0,20). Conclusions Més del 50% dels conductors estudiats presenten algun factor de risc per LT. Mostrem un increment de risc no significatiu d’entre el 28 i el 53% associat al consum de fàrmacs de risc i la presència de malalties cròniques.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol29/iss2/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up