Volum 33  Núm. 1  2024
Articles de revisió
Febrer de 2015
Actualització en les recomanacions en el maneig diagnòstic i terapèutic de la faringitis aguda

Olga Calviño, Carles Llor Vila, Josep Maria Cots, Silvia Hernandez Anadón.

Resum

A l’article es fa una revisió actualitzada del maneig de la faringitis aguda en atenció primària. Diversos estudis s’han publicat en els darrers tres anys sobre quin seria el millor maneig d’aquesta patologia, tant pel que fa referència al seu diagnòstic com per altres estratègies que caldria posar en marxa des de les nostres consultes. Quant al tractament, no hi ha novetats ja que la penicil·lina roman el millor tractament per aquesta infecció. Caldria, no obstant això, impulsar un abordatge més racional, el que implicaria identificar aquells pacients que es poden beneficiar del tractament antibiòtic i evitar la sobre prescripció que avui dia se’n fa. Endemés, estudis fets al Regne Unit posen de manifest que les complicacions supuratives per deixar de tractar episodis bacterians són molt rares en l’actualitat.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol33/iss1/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up