Volum 33  Núm. 1  2021
Casos clínics
Febrer de 2015
Fractura d’odontoides en l’ancià

Carme Jorge Tufet, Ana Belen Vena Martínez, Antonio Espino García.

Resum

Les fractures de l’apòfisi odontoides són les més comunes del raquis cervical a qualsevol edat i representen del 7 al 20% de les fractures cervicals. En els més grans de 80 anys són les més freqüents de la columna vertebral1. Les fractures d’odontoides es classifiquen segons Anderson i d’Alonzo en tipus I (fractura de l’àpex amb avulsió); tipus II (fractura del coll) i tipus III (fractura de la base estesa al cos de l’axis)2. El mecanisme lesional més freqüent són les caigudes. La clínica és variable des de la cervicàlgia fins la tetraplegia, si es produeix compressió medul·lar associada. Per al diagnòstic s’utilitzen les radiografies cervicals i la tomografia axial computada (TAC) cervical.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol33/iss1/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up