Volum 34  Núm. 1  2021
Treballs Originals
Febrer de 2016
Perfil del pacient hiperfreqüentador d’un servei d’atenció continuada

Purificacion Jordana Ferrando, Josep Maria Vives Ballester, Zulema Sainz Beltran, Ione Mejia Ganoza, M. Carmen Ruiz Martin, Francesc Orfila Pernas.

Resum

Objectius: Analitzar el perfil del pacient hiperfreqüentador (HF) d’Atenció Conti-nuada (AC). Comparar edat, gènere, motiu de consulta i urgència de la patologia de HF d’AC i HF de cita prèvia (CP).

http://www.butlleti.cat/ca/Vol34/iss1/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up