Volum 35  Núm. 2  2023
Treballs Originals
Juny de 2017
Relació entre els bloqueigs de branca complets amb els factors de risc cardiovascular i malaltia cardiovascular

Marina Alventosa Zaidin, Laia Guix Font, Mència Benítez Camps, Nadia Jdid Rosás, Alba Oliveras Puig, Luis Pérez Romero.

Resum

Objectiu:
. Avaluar les diferències en els factors derisc cardiovascular i les malalties cardiovasculars entre els pacients que tenen un bloqueig de branca complet i els que tenen un electrocardiograma normal.

Disseny. Estudi descriptiu transversal.


Emplaçament:
. Un centre de salut urbà.

Participants. 2.147 pacients inclosos ambelectrocardiograma fet a 2000-2013 per qualsevolmotiu.

Intervencions. Variables: edat, gènere,electrocardiografia: ritme, bloqueig de brancadreta complet i incomplet (BBDc/BBDi), bloqueig de branca esquerra complet i incomplet(BBEc/BBEi), criteris de Cornell per a hipertròfiadel ventricle esquerre, factors de risccardiovascular (hipertensió arterial, diabetis,dislipèmia, obesitat, consum d´alcohol i tabac),malalties cardiovasculars (malaltia renal crònica,insuficiència cardíaca, cardiopatia isquèmica,accident vascular cerebral i arteriopatia perifèrica).

Resultats. Homes 48,5%; edat mitjana 60,8 anys(DE: 16,1). Temps de seguiment mitjà 5,6 anys (DE: 2,8, rang entre 0,7 i 13 anys). Electrocardiograma normal: 70,4%, BBD: 13,8%(BBDc: 4,4%), BBE: 5,2% (BBEc: 1,6%), arítmies:5,3%, signes d’isquèmia: 1,8%,electrocardiogrames il·legibles: 3,5%. Un 60,1%tenien hipertensió, 31,7% dislipidèmies, patologia cardíaca en un 31,7% i ictus en un 4,8%. Els pacients amb BBDc en comparació amb aquells amb un electrocardiograma normal tenien més sovint insuficiència cardíaca i arteriopatia perifèrica. Els pacients amb BBEc tenien més freqüentment insuficiència cardíaca, infart, malaltiarenal crònica, hipertròfia ventricular esquerra,hipertensió i diabetis.

Conclusions. En el nostre estudi tant els pacientsamb BBDc com els que presenten un BBEc tenen una major freqüència de malalties cardiovasculars, en comparació amb els pacients que es mantenen al llarg del nostre estudi, amb un electrocardiograma normal

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up