Volum 35  Núm. 2  2019
Articles de revisió
Juny de 2017
Disfunció de l´articulació sacroiliàca. Avaluació i maneig en Atenció Primària

Bernat de Pablo Márquez, Alba Girbau Moreno, Joaquim Chaler Vilaseca.

Resum

El dolor lumbar baix és un dels símptomes més freqüents en la població general. La disfunció de l´articulació sacroilíaca és una de les causes d´aquesta simptomatologia sobre la qual s´estanrealitzant molts estudis en els últims anys,mostrant una prevalença molt superior a la qual escreia anteriorment (fins a 10-30% dels casos dedolor lumbar segons les sèries). Presentem una revisió d´aquesta patologia per millorar el seu diagnòstic i maneig a nivell d´atenció primària.Existeixen diverses proves ortopèdiques quepoden utilitzar-se per intentar reproduir els símptomes associats a la disfunció articularsa croilíaca i que han de ser conegudes pelsmetges d’atenció primària.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss2/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up