Volum 39  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Abril de 2021
Comparació d´un oscil·lometre automàtic i del mètode amb sonda doppler en la determinació de l´índex turmell-braç

Núria Martínez Sánchez, Rebeca Raya, Fernando Cayuelas, Guillem Pera, Yolanda Garcia, Carles Llor Vila, Ana Moragas Moreno, Carolina Bayona Faro, Josep M. Cots Yago.

Resum

L’índex turmell-braç (ITB) és el mètode no invasiu utilitzat en el diagnòstic de la malaltia arterialperifèrica (MAP). Tot i així, el seu ús no es trobadel tot implantat a l’atenció primària. En els darrers anys han sorgit oscil·lòmetres automàtics persubstituir el Doppler en la determinació de l’ITB.La comparació de l’ITB obtingut amb un oscil·lòmetre automàtic i amb el mètode amb sonda Doppler mostra uns resultats variables depenentdel model utilitzat.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol39/iss2/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up