Volum 42  Núm. 1  2024
Treballs Originals
Març de 2024
Impacte de la infecció per SARS-CoV2 en la població avaluada de Dependència: estudi de casos i controls

Oihana Arizmendi Beitia, Ana Budet Jofra, Noemí Bueno Velasco, Gisela Fornés Alabern, Silvia Parcerisas Zurita.

Resum

La malaltia per COVID-19 és una malaltia infecciosa provocada pel virus SARS- CoV-2, afecta principalment les vies respiratòries i pot deixar seqüeles en diferents òrgans, les quals poden afectar l’autonomia de la persona. Un dels mètodes d’avaluació d’aquesta pèrdua d’autonomia és el Barem de Valoració de la Dependència inclòs dins la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD).

http://www.butlleti.cat/ca/Vol42/iss1/8

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up