Volum 35  Núm. 3  2024
Cartes al director
Setembre de 2017
Aneurisma d’aorta abdominal: Revisió de set casos

Carles Albaladejo Blanco, Rosa Alonso Martínez.

Resum

Sr. Director, la prevalença de l´aneurisma d´aorta abdominal sembla augmentar pel seu millor coneixement i diagnòstic precoç i l’ús oportunista de l´ecografia abdominal, així com per la seva correlació amb l´envelliment, estimant-se entre el 3-5% de la població espanyola =65 anys1,2 i arribant a reportar-se xifres del 7% en homes entre 65-83 anys3. Arran de la impressió clínica que últimament a la consulta hi ha "molts" pacients amb aneurisma d´aorta abdominal i que bastants d´ells són atesos en Serveis d´Urgències Hospitalaris de la zona, vam decidir realitzar aquest estudi transversal de revisió de casos amb els següents objectius: 1. Descriure el perfil clínic dels pacients amb aneurisma d´aorta abdominal; i, 2. Estimar la seva prevalença enregistrada en població =65 anys.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss3/7

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up